escola pia caldes

Batxillerat

Orientar-se a un futur ple de possibilitats

Preparem els alumnes per tenir èxit en l’accés a la Universitat, la Formació Professional o la integració al món laboral.

Batxillerat

L’Escola Pia de Caldes ofereix un acompanyament personal i acadèmic en una etapa clau pels nois i noies. Així doncs treballem per una preparació de qualitat que possibiliti als l’accés a la Universitat, al món de la Formació Professional o al món professional amb garantia d’èxit.

El Batxillerat a l’Escola Pia Caldes prioritza una bona formació intel·lectual i personal perquè l’alumnat, adquireixi totes les capacitats, habilitats, competències i estratègies d’aprenentatge que exigeix tot ensenyament postobligatori. Paral·lelament, ofereix una educació en valors que permet als joves desenvolupar la seva autonomia i la seva responsabilitat.

Modalitats

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. 

CIÈNCIES I TECNOLOGIA

ITINERARIS

  • Cièncias de la Salut
  • Tecnològic via 1
  • Tecnològic via 2
SOCIALS I HUMANITATS

ITINERARIS

  • Cièncias Socials
  • Humanitats

Les persones

Un dels objectius principals dins l’etapa del batxillerat és l’acompanyament en el creixement personal i l’orientació de l’alumnat. Ser present, tenir escolta activa, aconsellar, orientar, proposar són tasques de les persones que formem l’equip de batxillerat des de la tutoria personal, l’equip psicopedagògic i tot el professorat.

El treball a l'aula

La formació competencial i acadèmica de l’alumnat és molt important per la seva continuïtat en propers estudis i per l’entrada a la universitat per això treballem per donar el millor nivell educatiu no arribant a les ràtios autoritzades i reduir els grups quan sigui possible. L’equip de professorat i la seva professionalitat i dedicació és una garantia.

Vídeos

Infantil i Primària
ESO
Batxillerat
Formació professional
escola pia
escola pia
escola pia
escola pia
escola pia