Batxillerat

Orientar-se a un futur ple de possibilitats

Preparem els alumnes per tenir èxit en l’accés a la Universitat, la Formació Professional o la integració al món laboral.

Batxillerat

L’Escola Pia de Caldes ofereix un acompanyament personal i acadèmic en una etapa clau pels nois i noies. Així doncs treballem per una preparació de qualitat que possibiliti als l’accés a la Universitat, al món de la Formació Professional o al món professional amb garantia d’èxit.

El Batxillerat a l’Escola Pia Caldes prioritza una bona formació intel·lectual i personal perquè l’alumnat, adquireixi totes les capacitats, habilitats, competències i estratègies d’aprenentatge que exigeix tot ensenyament postobligatori. Paral·lelament, ofereix una educació en valors que permet als joves desenvolupar la seva autonomia i la seva responsabilitat.

Modalitats

CIÈNCIES I TECNOLOGIA

ITINERARIS

    • Salut
    • Tecnològic
SOCIALS I HUMANITATS

ITINERARIS

  • Social
  • Humanitats

Les persones

Un dels objectius principals dins l’etapa del batxillerat és l’acompanyament en el creixement personal i l’orientació de l’alumnat. Ser present, tenir escolta activa, aconsellar, orientar, proposar són tasques de les persones que formem l’equip de batxillerat des de la tutoria personal, l’equip psicopedagògic i tot el professorat.

El treball a l'aula

La formació competencial i acadèmica de l’alumnat és molt important per la seva continuïtat en propers estudis i per l’entrada a la universitat per això treballem per donar el millor nivell educatiu no arribant a les ràtios autoritzades i reduir els grups quan sigui possible. L’equip de professorat i la seva professionalitat i dedicació és una garantia.

Vídeos

Infantil i Primària
ESO
Batxillerat
Formació professional
escola pia
escola pia
escola pia
escola pia
escola pia