Créixer com a estudiants i persones

Oferim una formació de qualitat basada en valors que ajudi cada alumne a desenvolupar el seu potencial.

Una educació secundària de qualitat

L’Escola Pia de Caldes ofereix un acompanyament personal i acadèmic en una etapa clau pels nois i noies. Així doncs treballem per una preparació de qualitat que possibiliti als l’accés a la Universitat, al món de la Formació Professional o al món professional amb garantia d’èxit.

 

El Batxillerat a l’Escola Pia Caldes prioritza una bona formació intel·lectual i personal perquè l’alumnat, adquireixi totes les capacitats, habilitats, competències i estratègies d’aprenentatge que exigeix tot ensenyament postobligatori. Paral·lelament, ofereix una educació en valors que permet als joves desenvolupar la seva autonomia i la seva responsabilitat.

eduacio de qualitat

Les persones

En el centre de la nostra tasca estan les persones i per això treballem per donar un bon acompanyament personal i psicopedagògic, i per gestionar la felicitat i el benestar d’aquestes.

FLETXA

ESTIL METODOLÒGIC

L'escola disposa d'un estil metodològic, segell de la nostra institució i horitzó dels nostres objectius.

El treball a l'aula

A l’Escola Pia de Caldes oferim un entorn d’aprenentatge on tothom se senti acollit i mirant de donar resposta a totes les necessitats. Oferim un treball innovador amb el Summem, amb un treball per a la diversitat, amb eines tecnològiques. Volem preparar l’alumnat en les llengües estrangeres per donar respostes a les necessitats educatives d’aquests. Acompanyem a les famílies amb una plataforma educativa.

Els serveis i altres informacions

L’educació 360 de l’escola dona resposta amb els seus serveis a l’alumnat i les famílies amb les extraescolars i l’espai migdia. També disposa d’unes instal·lacions modernes i actualitzades a les necessitats educatives i als serveis.

Infantil i Primària
ESO
Batxillerat
Formació professional
escola pia
escola pia
escola pia
escola pia
escola pia