Infantil i primària

Aprendre a aprendre i a conviure

Un espai educatiu en què és tan important el que aprenen com la relació amb els altres.

EMOCIONA'T

IMAGINA

CONVIU

Espais d'aprenentatge

Són espais dissenyats perquè els infants de diferents edats juguin i experimentin a partir d’un material que desperta la seva curiositat i el fan gaudir tot descobrint nous coneixements.

Cada espai té pensats uns continguts curriculars que cada alumne va construint a partir del joc, de la relació amb els altres infants, amb l’acompanyament de l’adult que guia l’aprenentatge. La tasca del docent és fer preguntes i suggeriments que estimulin el seu creixement individual i col·lectiu.

Image link
Image link
Image link

Conversem i ens escoltem

L’escola és un espai de comunicació. S’aprèn a parlar parlant i interaccionant amb altres. Donem als infants espais reals perquè puguin expressar-se i comunicar-se. Ajudem els infants a posar paraules a allò que està passant, a les coses que fan, veuen, o a allò que pensen o senten, des del respecte per la seva activitat.
Image link

El llenguatge

Els llenguatges plàstic, musical, corporal faciliten als infants altres mitjans per desenvolupar les seves possibilitats d’expressió.

Acompanyem als alumnes en el seu procés creatiu, conduint-los del dubte a l’experimentació, a gaudir del gest, del moviment, de la mirada, dels sons, de la veu, tot motivant, estimulant i donant suport; potenciant també la satisfacció de fer els seus propis descobriments i les seves pròpies creacions.

Image link
Image link

English time

Image link

Promovem l’aprenentatge de la llengua anglesa en edats primerenques, ja que és molt beneficiós per l’alumnat, ja que els dóna més opcions d’èxit en l’adquisició de l’idioma.

Quan aprenen un nou idioma, desenvolupen competències lingüístiques, assimilen millor les altres llengües i coneixen altres maneres de pensar que poden ajudar al seu desenvolupament personal.

Per aquests motius, al llarg de tota l’etapa d’Infantil, comencen a endinsar-se en el món de la llengua anglesa d’una manera lúdica i motivadora.

Aquest procés d’aprenentatge es duu a terme a través de jocs, contes, activitats que impliquen moviment, danses, cançons i tot un conjunt de rutines que els ajuden a començar a consolidar aquesta llengua.

El joc

El joc és l’activitat bàsica i fonamental que fan els infants de manera natural. El joc contribueix tant al seu desenvolupament global com a fomentar múltiples aprenentatges. Amb el joc aprenen i s’expressen. Durant els racons de joc, el joc simbòlic és el priincipal protagonista. Aporta vivències significatives a l’infant tot recreant o ideant situacons quotidianes que l’ajuden a comprendre i a interiortzar determinats rols i relacions socials i familiars.

El pati és un espai en el que els alumnes es poden relaxar i gaudir d’una estona de lleure. Però el pati, no és només un espai per esbargir-se, també és un espai educatiu molt i molt enriquidor. És un espai d’aprentatges i comunicació, on aprenenen a relacionar-se, a tolerar i acceptar la diversitat a dialogar, a resoldre conflictes, a ser comprensius, a conviure, a participar, a ser justos i democràtics

Image link
Image link
Image link

Educació 3.0

L’objectiu de l’escola és integrar la tecnologia en el dia a dia dels infants, sense entendre-la com una assignatura en sí mateixa. La tecnologia està al servei de l’aprenentage i s’entén com un instrument necessari del segle XXI per tal de connectar les aules amb el món. Al llarg de l’etapa infantil, els nens i les nenes tenen l’oportunitat de manipular i experimentar amb tauletes. Fer fotos, utilitzar aplicacions, cooperar amb els altres, etc. També s’utilitzen les BlueBots per tal d’iniciar-los en la robòtica.
Image link
Image link
Image link

Amb les famílies

Família i escola tenim un objectiu comú: l’èxit educatiu dels nostres alumnes. Per a això, establim amb les famílies totes les eines i les oportunitats que considerem necessàries per facilitar la comunicació i el treball conjunt.

A Infantil la relació amb les famílies és diari, ja que a l’entrada o a la sortida es pot trobar un petit moment per intercanviar informació amb la tutora. A banda també hi ha dues vies de comunicació la plataforma Educamos i el correu electrònic on poden estar amb contacte amb l’escola o la tutora. Al llarg del curs es realitzen com a mínim dues tutories individuals i sempre que família o tutora ho cregui necessari, i dues reunions de grup classe on s’expliquen les directrius i el funcionament general del grup, així com les característiques i evolució del grup.

Totes les famílies reben per correu electrònic dos informes un a finals de gener i un altre al juny on s’explica l’evolució del nen o la nena al llarg del semestre. Es mantenen informades del dia a dia del que fem a l’escola o a l’aula a través del tauló de l’escola, els blogs, les circulars i la web.

Es convida a participar a les famílies a diverses festes i jordades, al Nadal, Carnestoltes, Cloenda de curs, activitats solidàries així com activitats formatives, xerrades amb cafè, conferències que s’organitzen conjuntament amb l’AFA. Aquesta és la pauta general, però sempre estem disposats a rebre famílies si sorgeix la necessitat.

Image link
Image link

Descobrim el món

Durant l’etapa d’Educació Infantil els nens i nenes coneixen moltes facetes de l’entorn per primera vegada. Gran nombre de realitats els resulten noves i senten curiositat per descobrir-les. A l’aula l’entorn natural i social és un punt de partida com a centre d’interès per a l’aprenentatge de les diferents àrees. El nostre entorn més proper és el nostre poble i les nostres tradicions, que intentem acostar als infants tot generant dubtes i interessos.
Image link
Image link
Image link
Infantil i Primària
ESO
Batxillerat
Formació professional
Image link
Image link
Image link
Image link
Image link