Normativa del nostre centre educatiu

En aquest apartat pots consultar i descarregar les normatives i polítiques que regulen el funcionament del centre i de les activitats que oferim.

Normatives generals

En aquesta secció podeu consultar els documents estratègics del centre: reglaments de funcionament, plans de treball, marc de funcionament, compromís institucional i la política de qualitat, amb la missió, valors i visió.