escola pia caldes

Normativa

Normativa del nostre centre educatiu

En aquest apartat pots consultar i descarregar les normatives i polítiques que regulen el funcionament del centre i de les activitats que oferim.

Normatives generals

En aquesta secció podeu consultar els documents estratègics del centre: reglaments de funcionament, plans de treball, marc de funcionament, compromís institucional i la política de qualitat, amb la missió, valors i visió.

Normatives específiques

Aquesta apartat conté els documents propis de cadascuna de les etapes: normatives, criteris d’avaluació i la concreció dels documents generals.

Infantil i primària

download

Normes de funcionament d'Infantil

download

Normes de funcionament de Primària

ESO

download

Normes de funcionament d'ESO

download

Criteris d'Avaluació

Batxillerat

download

Normes de funcionament de Batxillerat

download

Criteris d'Avaluació

Cicle formatiu

download

Normes de funcionament del Cicle

download

Criteris d'Avaluació