Projecte educatiu

Educació de qualitat per un creixement integral

Ajudem els alumnes a formar-se i desenvolupar-se com a persones crítiques i obertes que participin activament en la societat.

Projecte educatiu

El projecte educatiu de l’Escola Pia de Caldes s’inspira en la concepció cristiana de la persona, la vida i el món. Aquest enfocament es reflecteix en un estil pedagògic propi basat a potenciar les habilitats i actituds dels alumnes; establir una col·laboració i complicitat entre els professors i el personal del centre i les famílies per impulsar conjuntament el creixement personal i acadèmic dels alumnes; i organitzar el funcionament del centre i l’enfocament pedagògic mitjançant una política de millora continuada. La política de qualitat del nostre projecte educatiu es basa en la norma ISO 9001:2015.

Projectes d'escola

Amb la voluntat de millora educativa, a l’Escola Pia de Caldes treballem en un projectes metodològics i tecnològics. Parlem d’aprenentatge interdisciplinari, d’atenció a la diversitat, de millora de la llengua estrangera…

PROJECTE SUMMEM

Projecte d'innovació tecnològica reconegut pel Departament d'Educació

Eduquem persones

Per poder acompanyar en el creixement personal de l’alumnat tenim tutories personals, atenció posicopedagògica, eines per a la gestió emocional i interior, projectes de detecció de l’assetjament. El nostre estil d’alumnat treballa els valors de respecte, solidaritat, respecte a la diversitat i cura del mediambient.