Documentació

Prepara tots els documents

Segons l’etapa educativa i els criteris que volgueu demostrar, haureu d’aportar diversos impresos i documents a la vostra preinscripció a Infantil, Primària i ESO.

Documentació identificativa

Preinscripció a P3 o d’alumnes que mai han estat escolaritzats a Catalunya

Si la sol·licitud (electrònica o en suport informàtic) és per a un infant que ha de cursar P3 o que mai ha estat escolaritzat a Catalunya, cal adjuntar-hi:

  • El llibre de família o bé altres documents relatius a la filiació. Si l’infant o jove es troba en una situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Si és el cas, el passaport o document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea.

documentacio

Preinscripció d’alumnes ja escolaritzats a Catalunya

Si s’utilitza la sol·licitud electrònica, en el cas d’alumnes ja escolaritzats a Catalunya, cal especificar-hi el número identificador del Registre d’alumnes de Catalunya (RALC), i no cal aportar cap document identificatiu perquè les dades ja consten al Registre.

Si s’utilitza la sol·licitud en suport informàtic (sense identificació electrònica), cal adjuntar-hi:

  • El llibre de família o bé altres documents relatius a la filiació. Si l’infant o jove es troba en una situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • El document d’identitat del pare o mare que presenta la sol·licitud.
documentacio

Acreditació de criteris

En general, només cal adjuntar, a la sol·licitud, la documentació acreditativa si la consulta automàtica de dades no obté resultats. En aquest cas, es detalla la documentació per presentar al resguard de la sol·licitud de preinscripció.

Recomanacions per adjuntar-los

Vull saber més sobre les preinscripcions

Tornar a la plana principal de Preinscripcions 2022