Escola Pia de Caldes de Montbui​

L’Escola Pia de Caldes, fundada l’any 1909 forma part d’Escola Pia Catalunya, una institució amb 20 centres a tot Catalunya.

La nostra
oferta educativa

dels 3 als 18 anys

Educació Infantil

Dels 3 als 6 anys (etapa concertada) 3 línies

Primària

Dels 6 als 12 anys (etapa concertada) 3 línies

Secundària Obligatòria (ESO)

Dels 12 als 16 anys (etapa concertada) 3 línies

Batxillerats

Dels 16 als 18 (etapa privada) 3 línies

Cicle formatiu de Grau Mig

Tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria (etapa privada) 1 línia

La nostra missió

L’Escola Pia de Catalunya som una institució al servei de la societat, inspirada en l’esperit de l’evangeli, oberta a tothom i arrelada al país. Eduquem infants i joves per ajudar-los a créixer com a persones lliures i autònomes que, de manera crítica, puguin viure en comunitat i se sentin compromesos en la construcció d’un món més just, sostenible i en pau.

la nostra escola

La nostra
escola és...

OBERTA

Oferim un servei d’interès públic, que respon al repte que tota persona té a l’educació.

ACOLLIDORA

Promovem una relació propera i familiar entre les persones i un ambient que la fa possible.

INNOVADORA

Adoptem mètodes didàctics pràctics i motivadors.

PARTICIPATIVA

Promovem la coresponsabilitat i la implicació de les persones en la presa de decisions.

ARRELADA

Promovem el sentit de pertinença, el coneixement i l’estimació de la pròpia cultura.

Transformadora

No ens limitem a reproduir models socials i culturals, sinó que generem el progrés de les persones i de la societat.

Caràcter propi

L’Escola Pia de Catalunya entén l’educació com un procés permanent de creixement que desenvolupa de manera progressiva i harmònica totes les capacitats (físiques, espirituals, intel·lectuals i afectives) de la persona, en ordre a la seva maduresa i a la seva participació en la vida social i en la humanització del món en què viu.

Per això, treballa per aconseguir que els educands esdevinguin:

Persones plenes de vida, una vida experimentada com a bona notícia gràcies a la inspiració cristiana, una vida que es pot descobrir, aprofundir, compartir i celebrar en comunitat.

Persones responsables de la seva pròpia vida i que es preocupen per la dels altres i també pel medi on viuen, d’acord amb el compromís ètic que brolla de l’evangeli.

Persones amb criteri propi per comprendre i fer-se càrrec de la realitat que els envolta gràcies al progrés cultural, social, científic i tècnic.

Persones reflexives i madures que coneixen les seves capacitats i limitacions, amb gust per la descoberta i per créixer de manera harmònica i realista.

Persones autònomes i lliures protagonistes de la seva pròpia formació permanent.

Persones sociables i respectuoses capaces d’estimar la cultura pròpia i de valorar l’aliena i tot allò que dignifica la persona.

Persones participatives, altruistes i creatives, capaces de perdonar i de rectificar, disposades a aportar elements de millora a la societat amb el seu diàleg crític i respectuós.