Plataforma educativa

Descobreix Educamos

Accés a la plataforma educativa

Què ens permet fer Educamos

Actualitzar les nostres dades
Rebre circulars i emails
Veure els butlletins de notes
Tenir informació actualitzada de les notes i incidències
Seguiment de les tasques dels nostres fills/es a través de l'agenda
L'alumnat accedeix als continguts preparats pel professorat
Rebre avisos
Fer autoritzacions
Accedir als rebuts

Tutorials

Video Acces Educamos
Reprodueix vídeo

Vídeo explicatiu de com entrar a la plataforma Educamos

Vídeo de com informar o justicar una absència

Consultes i gestions de la plataforma

Ana Martínez

ana.martinezm@caldes.epiaedu.cat

938653443