Tutoria Personal

Seguiment individualitzat de cada alumne

En cada etapa educativa, els alumnes i les seves famílies tenen a la seva disposició un servei de tutoria personalitzada.

Tutoria personal

Per tal de garantir un seguiment personalitzat de tots els alumnes que s’adapti a les necessitats de cada etapa educativa, el nostre equip de professors s’organitza per oferir un servei de tutoria personalitzada durant tot el curs. Aquest servei inclou diferents trobades amb la família al llarg del curs, així com una atenció personalitzada a l’alumne i la seva família sempre que sigui necessari.

OBJECTIUS

Un dels principals objectius de l’escola és acompanyar l’alumnat en el seu creixement i per poder-lo atendre tenim la tutoria personal.

De P3 a 3r de primària

Un dels principals objectius de l’escola és acompanyar l’alumnat en el seu creixement i per poder-lo atendre tenim la tutoria personal.

De 4t a 6è de primària

De 4t de primària a 6è de primària l’alumnat no és atès exclusivament pel tutor de classe sinó que intervenen altres mestres i professorat que tenen un grup d’alumnes a qui fan de tutors personalment, acompanyant-los i a establint tota la comunicació amb la seva família.
Image link

ESO i Batxillerat

A ESO i Batxillerat el tutor/a personal:
  • Acompanya l’alumnat durant dos anys.
  • Disposa d’un temps per trobar-se amb els seus alumnes, 3 vegades per trimestre.
  • El tutor personal es troba amb la família un mínim de dues vegades per any.
Amb aquestes mesures reduim la ràtio alumnat/professorat i podem tenir més temps per aquesta atenció individual. Aquesta ràtio està entre els 16/18 alumnes per professor/a.
Image link