Estil metodològic

Descobreix el nostre estil metodològic

Us expliquem l’opció educativa de l’Escola Pia de Catalunya i el nostre compromís de treball.

L’estil metodològic descriu les actituds i habilitats que treballarem prioritàriament amb l’alumnat, el perfil del professorat que ha d’acompanyar aquest procés d’aprenentatge, i les condicions que s’han de donar a l’escola. La tasca educativa de l’escola requereix la implicació de tots els agents educatius que en tenen la responsabilitat. Aquest document mostra l’opció educativa de l’Escola Pia de Catalunya i representa el nostre compromís de treball. Per aquest motiu us convidem a conèixer-lo i a compartir-lo perquè us sentiu coresponsables i entre tots puguem fer-la realitat.

Els alumnes han de ser capaços de…

Desenvolupar la seva personalitat i, per això, els volem ajudar perquè siguin

 • REFLEXIUS. Pensen les coses abans, durant i després de fer-les o d’actuar.

 • RESPONSABLES. S’esforcen per complir amb les seves obligacions.

 • CRÍTICS. Capaços d’expressar la seva opinió de manera raonada.

 • AUTÒNOMS. Tenen la capacitat d’actuar per si sols.

personalitat alumnes

Treballar per millorar la societat i, per això, els volem ajudar perquè siguin

 • RESPECTUOSOS. Saben tractar bé, de bones maneres, les altres persones, les coses i l’entorn.

 • MORALS/ÈTICS. Tenen present, en les seves actuacions, el que és bo per a un mateix, per als altres i per a la societat.

 • COMPROMESOS. Estan disposats a actuar, pensant en els altres i en la millora de la societat.

millorar la societat

Construir coneixement

en acabar el procés educatiu seran competents si…

 • COMPRENEN. Copsen i interioritzen allò que fan, senten, veuen o llegeixen en diferents situacions i contextos.

 • AUTOCONEIXEN. S’adonen i tenen consciència de les pròpies capacitats i habilitats.

 • RESOLEN. Prenen una determinació, per tal d’enllestir una qüestió, desfer una dificultat o donar solució a un dubte.

 • RECERQUEN. Treballen amb una finalitat concreta per trobar o descobrir alguna cosa.

 • COOPEREN. Entenen que el progrés del grup només es produeix si cada individu progressa.

 • MEMORITZEN. Retenen i recorden, significativament, el que cal.

 • COMUNIQUEN/EXPRESSEN. Saben fer arribar una informació, sentiment, estat d’ànim… per trobar la resposta, la implicació i la participació de l’altre.

 • TRANSFEREIXEN. Traslladen i apliquen el que aprenen en situacions i contextos diversos.
 • AUTOREGULEN. Controlen el procés en què s’esdevé alguna cosa.