Baremacions

Accés en condicions d’igualtat

Els criteris de puntuació establerts per la Generalitat garantitzen a les famílies una assignació de places equitativa, justa i prioritària a les etapes d’educació obligatòria.

Criteris de
puntuacions

En cas d’empatar en punts, es té en compte

Vull saber més sobre les preinscripcions

Tornar a la plana principal de Preinscripcions 2022