Calendari de Preinscripcions

Calendari de Preinscripcions

Del 6 al 20 de març
Presentació de sol·licituds

Infantil i Primària
Del 6 al 20 de març

ESO
Del 8 al 20 de març

És molt important respectar les dates, perquè les sol·licituds que es presentin fora d’aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l’hora d’obtenir la plaça. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud.

D’aquesta manera s’estableix l’ordre d’accés a les places de cada centre. Cal presentar la sol·licitud i adjuntar-hi la documentació d’identificació o de criteris que correspongui.

Del 21 al 22 de març
Presentació de documentació
Aquests dies pots presentar documentació acreditativa que no hagis pogut adjuntar durant el període de presentació de sol·licituds.
17 d'abril
Llista de sol·licituds amb puntuació provisional
Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n’analitzen les dades, els criteris de prioritat que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, publiquen la llista de sol·licituds amb els barems provisionals. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.
Del 17 al 22 d'abril
Presentació de reclamacions
Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació.
25 d'abril
Llista de sol·licituds amb puntuació un cop resoltes les reclamacions
Un cop resoltes totes les reclamacions presentades, el centre publica la llista definitiva de sol·licituds amb la puntuació i el número de desempat corresponent.
30 d'abril
Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades a punts
El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d’alumnes que l’escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s’obté un número per sorteig a partir del qual s’ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s’ha assignat a cada sol·licitud. El sorteig tindrà lloc a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202, Barcelona).
2 de maig
Llista ordenada
Després del sorteig, s’elabora la llista de sol·licituds per a l’assignació de places. Per fer aquesta llista, en primer lloc es té en compte l’alumnat amb necessitats educatives específiques; després, la resta d’alumnes, tenint en compte les puntuacions de cada sol·licitud, de més a menys.
7 de juny
Oferta final de places escolars
Publicació del nombre de places escolars per centre i curs.
10 de juny
Llista d'alumnes admesos i llista d'espera
Finalment, es publica la llista d’alumnes admesos al centre i també la llista d’espera.
Del 18 al 26 de juny
Matriculació
Un cop s’ha publicat la llista final d’alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels preinscrits amb plaça assignada.

Tornar a la plana principal de Preinscripcions 24-25