plaques solars

Noves plaques fotovoltaiques per a una escola verda

Produïm energia verda per a l'autoconsum

Escola Pia de Caldes, com a Escola Verda, ha decidit apostar per la producció d’energia verda per a l’autoconsum i per a la reducció energètica i d’emissions de CO2.

Per això aquest estiu s’instal·laran un total de 151 plaques fotovoltaiques a la teulada de dos dels edificis de primària que produiran 60 kWn. Les obres van començar al de juny i la posada en marxa serà per setembre.

Tindrem xerrades específiques per a vosaltres i per a l’alumnat per explicar el funcionament d’aquest sistema. Explicarem com produïm l’energia i hi haurà un accés des de la web, en directe on podreu accedir a les dades de producció.

Dades tècniques:

Amb aquesta nova projecció les dades resum de la proposta són:

· Potència nominal_ 60,00 kWn

· Generació_ 97.937,93 kWh anuals

· Consum Actual_ 170.817,00 kWh anuals

· Autoconsum_ 40,70% del consum actual