escola pia caldes

Membres del Consell Escolar

Membres del Consell Escolar de
l'Escola Pia de Caldes de Montbui

Curs 2021-22

Director/a (President/a del consell):
Representants de la titularitat:
Representants dels professors:
Representants dels pares d'alumnes:
Representants dels alumnes:
Representant del personal d'A. i S.:
Director/a (President/a del consell):
Representants de la titularitat:
Representants dels professors:
Representants dels pares d'alumnes:
Representants dels alumnes:
Representant del personal d'A. i S.: