Llibres Curs 2023 - 2024

Us informem de quins són els llibres de text i digitals que utilitzaran els vostres fills a l’escola.

Llibres

Aquelles matèries que no tenen llibres de text en paper o digitals vol dir que el material és creat pel professorat i se li lliurarà a l’alumnat en paper o a les nostres plataformes digitals.