Notícies‎ > ‎

Avui celebrem el DENIP (Dia escolar de la no violència i la pau)

29 de gen. 2013, 23:34 publicada per administrador escola


El nostre manifest:

En aquest Dia Escolar de la No Violència i de la Pau, aniversari de la mort de Mahatma
Gandhi, volem fer públic el nostre compromís amb la pau i la solidaritat.

Desitgem un món en què hi hagi PAU, on ningú no sigui discriminat per la seva classe
social, religió o condició; on tothom tingui els mateixos drets i on hi hagi justícia. Per
aconseguir la PAU cal lluitar perquè es respectin els Drets Humans i potenciar el diàleg
i el consens per arribar a acords sempre positius.

La PAU és conèixer i valorar les diferències entre persones, independentment de la
raó, pensament o sentiment. Si ens acceptem tal com som, si acceptem la diversitat i
respectem els costums i les diferents cultures evitarem conflictes . Tenim clar que tots
formem part del mateix món, del mateix gènere, de la mateixa raça humana; i que la
falta de respecte no fa altra cosa que destruir el nostre món i la nostra humanitat.

El comerç irresponsable i mal regulat de les armes afavoreix que arreu del món
s’agreugin la violència armada, la pobresa, els abusos contra els drets humans i
els conflictes. Cada any, milions de persones són assassinades, ferides, violades,
reprimides o forçades a fugir de casa seva. D’altres no tenen accés a serveis bàsics com
la sanitat i l’educació o se’ls destrueixen els mitjans de subsistència.

En un món en què la violència, la por, la injustícia i la intolerància formen part de la
vida de moltes persones, volem manifestar que:

- La pau es construeix dia a dia, entre tots i totes. Per aconseguir-ho, podem i hem de
relacionar-nos amb els altres sobre la base del respecte i el diàleg.

- La violència i la por perjudiquen tothom, tant a qui les exerceixen com a qui les pateixen. La

violència i la por mai no han solucionat un conflicte, només l’amaguen.

- Cal prendre consciència del greu problema que representa el gran nombre d’armes
que hi ha al món sense cap mena de control.

- És possible canviar el món si nosaltres canviem, i si convencem els altres perquè
canviïn. No és fàcil, però val la pena intentar-ho. És possible i necessari.

- Denunciem l’explotació i el domini que els països rics han exercit i exerceixen sobre
els pobres, així com la manca de voluntat per desenvolupar els territoris que viuen en
la misèria i en la ignorància.

- Cal demanar als nostres responsables polítics que pressionin a la comunitat
internacional per a la creació de normes fermes que protegeixin els drets humans, i
que evitin que les armes arribin a mans dels que les utilitzaran per a cometre greus
violacions d’aquests drets.

- En els nostres països del Primer Món, a causa de la crisi econòmica moltes persones,
molts nens i nenes tenen necessitats bàsiques sense cobrir i la pobresa avança als
nostres barris i als nostres carrers. Cal doncs que aquells sectors socials poderosos
siguin els qui es facin càrrec dels costos de la crisi i no aquelles classes socials més
febles i desemparades.

- La violència genera més violència. El vertader antídot a la violència és la justícia i
l’exercici de la reconciliació.

- El desarmament integral, material i espiritual, és condició ineludible per a la pau.

Com deia Gandhi:

“No hi ha camí per la pau. La pau és el camí”, perquè “el que s’obté amb violència
solament es pot mantenir amb violència”.

Caldes de Montbui, 30 de gener de 2013
Comments