Llibres de text CURS 2019-2020


Funcionament de la compra i venda de llibres

DATES I HORARI DE VENDA

 DE LLIBRES DE TEXTSocialització


L'Escola Pia de Caldes presenta diferents propostes per la reutilització i estalvi de llibres de text: 

1. Intercanvi de llibres utilitzats: al mes de juliol, en finalitzar el curs (ESO i Batxillerat) 

S'intercanvien llibres en bon estat, no escrits a les etapes d'ESO i Batxillerat.

2.- Llibres socialitzats en els cursos anteriors