ESPAI FAMÍLIES
https://gestio.escolapia.cat/bre/bre001a_categories.aspx?xcodienllac=breCC04vbnEPCa

https://caldes6.wixsite.com/projectes
https://caldes6.wixsite.com/projectes
VISITA VIRTUAL A LES INSTAL.LACIONS DE L'ESCOLA
http://w4.escolapia.cat/caldes/preinscripcions/portesobertes.htm

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfep02y8Heq325VCkktByWkAOINK0L029cIpVpAIFq0DHHNMA/viewform

AGENDACreix amb nosaltres
Amb les nostres paraules