Acollida matinal

De dilluns a divendres de 7,45 a 9,00 matí, a l'edifici Avda. Fontcuberta.

Professorat de l' ESCOLA PIA

PREU DIARI: 2 €

PREU MENSUAL: 30,95 

Podeu utilitzar el servei d'acollida mensualment o esporàdicament els dies que us interessi. En aquest darrer cas caldrà passar per secretaria per recollir el tiquet.

ACOLLIDA MATINAL GRATUÏTA SUBVENCIONA PER L'AFA DE L'ESCOLA

Us volem informar i recordar com funciona l’acollida matinal gratuïta per a les famílies que teniu fills/es a infantil-primària i a secundària.

Davant la diferència horària d’entrada a l’escola al matí entre les dues etapes, vam decidir, el curs 2015-16 amb la col·laboració econòmica de l’AFA de l’escola, facilitar la gestió de les famílies quan porteu el vostres fills/es a l’escola.

Per això vam decidir que en el moment de portar el fills a l’escola, ens farem càrrec del germà/na petit/a a l’acollida de manera gratuïta, sempre i quan el porteu a l’hora d’entrada del germà/na gran.

Les franges horàries per gaudir d’aquest servei gratuït són les següents:

ESO i 1r de Batxillerat: Horaris d’entrada

Dilluns, dimarts i dijous. Hora d’entrada de l’alumnat: 8,30 h.

Acollida gratuïta:  El germà/na podrà entrar a l’acollida entre les 8,15 h. i les 8,35 h.

Dimecres i Divendres: Hora d’entrada de l’alumnat: 8 h.

Acollida gratuïta:  El germà/na podrà entrar a l’acollida entre les 7,45 h. i les 8,05 h.

Qualsevol ús de l’acollida matinal fora d’aquestes condicions tindrà el cost normal d’un dia d’acollida com utilitza la resta de famílies: 2€ dia o 29,50 € mensual.

 

2n BATXILLERAT: Horaris d’entrada

Dilluns. Hora d’entrada de l’alumnat: 8,30 h.

Acollida gratuïta:  El germà/na podrà entrar a l’acollida de manera gratuïta entre les 8,15 h. i les 8,35 h.

De dimarts a divendres: Hora d’entrada de l’alumnat: 8 h.

Acollida gratuïta:  El germà/na podrà entrar a l’acollida de manera gratuïta entre les 7,45 h. i les 8,05 h.

Qualsevol ús de l’acollida matinal fora d’aquestes condicions tindrà el cost normal d’un dia d’acollida com utilitza la resta de famílies: 2€ dia o 29,50 € mensual.